Home-Parrocchia SAN CLETO papa

Home-Parrocchia   SAN  CLETO  papa 
PENTECOSTE

«Vieni  Santo  Spirito
ALLELUIA».


http://psallite.net/wp/wp-content/uploads/2020/04/giotto-pentecoste.jpg